top of page
tali28986.jpg
tali29295.jpg
tali29167.jpg
tali29132.jpg
tali29073.jpg

האטליה של טלי פרידמן. צילום : אנטולי מיכאלו

bottom of page