נגר אריה ברנר

נגר אריה ברנר. צילום : בועז לביא ויונתן בלום